background

Wachttijden

Ik heb een wachtlijst van ongeveer 20 weken tot de intake. Er is geen wachttijd na de intake, u kunt dan na ondertekening van de behandelovereenkomst meteen de behandeling starten.

 

Beroepsverenigingen

Lid van de VGCT (vereniging voor cognitieve en gedragstherapie)
Lid van LvvP (Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten)

 

Privacy

Kwaliteitsstatuut
AVG-verklaring
Privacy policy

 

Klacht

Indien u een klacht over mij heeft, dan stel ik het op prijs als u dat eerst met mij bespreekt zodat we daar samen uit kunnen komen. Indien dat dan niet werkt, kunt u zich richten tot mijn beroepsvereniging LvvP. Zie https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/.

 

Denk je aan zelfmoord en wil je daar anoniem over praten, 24 uur per dag? Of heb je iemand aan zelfdoding verloren en wil je daar anoniem over praten?
www.113online.nl
0900-1130113 crisisnummer
020-3113888