background

Vergoeding

Zowel voor de basis geestelijke gezondheidszorg als voor de specialistische Geestelijke Gezondheidszorg wordt de hulp vergoed door de zorgverzekering. Hiervoor is altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. Welk traject wordt ingeslagen daarover informeer ik u bij de kennismaking tijdens ons eerste contact. Dit is onder andere afhankelijk van de diagnose en de complexiteit en van de verwachte behandelduur.
Sinds 2018 werk ik overwegend ongecontracteerd. Ik kan me niet goed meer vinden in de eisen die zorgverzekeraars stellen aan onze beroepsgroep waardoor ik de keus heb gemaakt zonder contracten te werken, zodat ik de therapie kan geven waar ik als professional volledig achter sta. Wanneer u een restitutiepolis heeft, krijgt u de zorg 100 % vergoed. Wanneer u een goedkopere in-naturapolis heeft, krijgt u een deel vergoed en zult u een deel zelf moeten betalen. Het is daarom zinvol een restitutiepolis aan te schaffen wanneer u een nieuw jaar tegemoet gaat en uw polis weer mag wijzigen. Informeert u bij mij bij welke zorgverzekering u het beste een restitutiepolis kunt afsluiten.
Ik ben nog wel aangesloten bij de franchiseorganisatie 1np (www.1np.nl) . Dit is een netwerkorganisatie die contracten heeft met zorgverzekeraars. Ik ben hierbij aangesloten omdat ik regiebehandelaar ben voor Ineke Westeneng en Anna Baake zodat zij de zorg vergoed krijgen. In enkele uitzonderingsgevallen behandel ik zelf clienten via 1np.
Wanneer er een dossier is aangemaakt kunt u gedurende een jaar lang psychologische hulp krijgen. Uw eigen risico wordt wel aangesproken indien dit nog niet verbruikt is. Uw wettelijk eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen en als de stoornis waarvoor u in behandeling gaat onder de verzekerde zorg valt, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.

Basis GGZ:

Betreft lichtere problematiek waarbij het gaat om een kortdurend traject.

Specialistische GGZ:

Betreft langer durende trajecten, bijvoorbeeld bij persoonliijkheidsstoornissen, of al langer bestaande klachten, of wanneer er meerdere diagnoses tegelijk aanwezig zijn. In de specialistische zorg is Bart Witlox, psychotherapeut, regiebehandelaar. De therapie wordt hoofdzakelijk en door mij uitgevoerd. Op deze wijze krijgt u de ongecontracteerde zorg (deels) vergoed, afhankelijk van uw polis (in-natura of restitutie).

Jeugdzorg:

Sinds 2015 valt de jeugdzorg tot 18 jaar niet meer onder de zorgverzekering maar wordt budget aan de gemeente toegekend. Ik heb geen contracten met de gemeenten waardoor ik geen zorg meer bied aan jeugd jonger dan 18 jaar.

Niet vergoede zorg:

Vergoedingen gelden niet voor (partner)relatieproblematiek, aanpassingsstoornissen (burnout) en andere problemen die reden voor zorg kunnen zijn, de zogenaamde V-codes (bijvoorbeeld identiteitsproblemen of levensfaseproblemen). Het tarief voor zelfbetaling bedraagt 95 euro per sessie per uur waarvan 50 minuten gesprekstijd en 10 minuten rapportagetijd.

Nieuw zorgstelsel:

Per 2021 start een nieuw zorgstelsel in de GGZ. Hierdoor moeten alle dossiers eind 2021 worden gesloten.

Belastingaftrek:

Wanneer u niet in aanmerking komt voor vergoeding kunt u de gedeclareerde kosten aftrekken bij de belastingaangifte onder het kopje: onvergoede ziektekosten. Ook kilometervergoeding en parkeerkosten kunnen hier worden opgegeven.