background

Vergoeding

Vanaf 2022 hebben we een nieuw zorgstelsel, genaamd het zorgprestatiemodel. Hierbij moet maandelijks gefactureerd worden en krijgt u een overzicht van de gemaakte kosten die aan de zorgverzekeraar gefactureerd worden. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar eerst aangesproken (indien dit nog niet verbruikt is voor dat kalenderjaar), daarna volgt vergoeding. Wanneer de therapie wordt voortgezet in het nieuwe kalenderjaar wordt opnieuw het eigen risico aangesproken. Het kan daarom raadzaam zijn niet in december te starten met een behandeling als u een hoog eigen risico heeft open staan, maar pas in januari. Het zorgprestatiemodel bepaalt dat de afgesproken tijd gefactureerd wordt, tenzij de tijd meer afwijkt dan 15 minuten. In dat geval wordt de werkelijk gebruikte tijd gefactureerd.

Praktijk Buijsse heeft een contract met ASR en DSW. Facturen worden rechtstreeks gedeclareerd aan de zorgverzekering. Anders verzekerden krijgen de factuur zelf toegestuurd en moeten die zelf indienen bij de zorgverzekering die het bedrag naar hun overmaakt en dit weer doorstorten naar de praktijk. Naturapolissen vergoeden slechts een deel, restitutiepolissen vergoeden het NzA tarief of een percentage hiervan, wat meer is dan bij een natura polis.
De meeste cliƫnten zullen binnen Florentius GGZ behandeld worden, omdat we hier met verschillende hulpverleners in hetzelfde dossier kunnen werken. Florentius GGZ heeft een contract met ASR, DSW en Caresq/Aevitae. In april starten de contracteringen voor 2024 en is Florentius GGZ genoodzaakt meer contracten met meerdere zorgverzekeringen af te sluiten omdat de vrije keus voor artsen en GGZ binnen resitutiepolissen steeds minder wordt gewaarborgd door verzekeringen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief noodzakelijk van de huisarts of erkende specialist. Voorwaarden en uitleg over vergoedingen en no-show vindt u hier.

Jeugdzorg:

Sinds 2015 valt de jeugdzorg tot 18 jaar niet meer onder de zorgverzekering maar wordt budget aan de gemeente toegekend. Ik heb geen contracten met de gemeenten waardoor zorg aan jeugd zelf betaald moet worden. Ik behandel geen jeugd onder 18 jaar.

Niet vergoede zorg:

Vergoedingen gelden niet voor (partner)relatieproblematiek, aanpassingsstoornissen (burnout) en andere problemen die reden voor zorg kunnen zijn, de zogenaamde V-codes (bijvoorbeeld identiteitsproblemen of levensfaseproblemen). Het tarief voor zelfbetaling bedraagt 120 euro per uur, conform NZa tarief.

Belastingaftrek:

Wanneer u niet in aanmerking komt voor vergoeding kunt u de gedeclareerde kosten aftrekken bij de belastingaangifte onder het kopje: onvergoede ziektekosten. Ook kilometervergoeding en parkeerkosten kunnen hier worden opgegeven.