background

Vergoeding

Vanaf 2022 hebben we een nieuw zorgstelsel, genaamd het zorgprestatiemodel. Hierbij moet maandelijks gefactureerd worden en krijgt u een overzicht van de gemaakte kosten die aan de zorgverzekeraar gefactureerd worden. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar eerst aangesproken (indien dit nog niet verbruikt is voor dat kalenderjaar), daarna volgt vergoeding. Wanneer de therapie wordt voortgezet in het nieuwe kalenderjaar wordt opnieuw het eigen risico aangesproken. Het kan daarom raadzaam zijn niet in december te starten met een behandeling als u een hoog eigen risico heeft open staan, maar pas in januari. Het zorgprestatiemodel bepaalt dat de afgesproken tijd gefactureerd wordt, tenzij de tijd meer afwijkt dan 15 minuten. In dat geval wordt de werkelijk gebruikte tijd gefactureerd.

Praktijk Buijsse heeft een contract met ASR, Aevitae/Caresq en DSW. Facturen worden rechtstreeks gedeclareerd aan de zorgverzekering. Anders-verzekerden krijgen de factuur zelf toegestuurd en moeten die zelf indienen bij de zorgverzekering, die het bedrag naar hen overmaakt en dit weer doorstort naar de praktijk. Naturapolissen vergoeden slechts een deel, restitutiepolissen vergoeden het geheel of een deel van het NZa tarief, wat hoger is dan bij een natura polis.
Bij complexere problematiek wordt u behandeld binnen FlorentiusGGZ. FlorentiusGGZ heeft met meerdere zorgverzekeringen contracten afgesloten. Zie hiervoor: (www.FlorentiusGGZ.nl). Voorwaarden en uitleg over vergoedingen en no-show vindt u hier.

Jeugdzorg:

Sinds 2015 valt de jeugdzorg tot 18 jaar niet meer onder de zorgverzekering maar wordt budget aan de gemeente toegekend. Ik heb geen contracten met de gemeenten waardoor zorg aan jeugd zelf betaald moet worden. Ik behandel geen jeugd onder 18 jaar.

Niet vergoede zorg:

Vergoedingen gelden niet voor (partner)relatieproblematiek, aanpassingsstoornissen (burnout) en andere problemen die reden voor zorg kunnen zijn, de zogenaamde V-codes (bijvoorbeeld identiteitsproblemen of levensfaseproblemen). Het tarief voor zelfbetaling bedraagt €160 per uur conform NZa tarief voor intake/diagnostiek, en €135 per uur conform NZa tarief voor behandeling.

Belastingaftrek:

Wanneer u niet in aanmerking komt voor vergoeding kunt u de gedeclareerde kosten aftrekken bij de belastingaangifte onder het kopje: onvergoede ziektekosten. Ook kilometervergoeding en parkeerkosten kunnen hier worden opgegeven.