background

Werkwijze


Aanmelden:

U kunt zich aanmelden via email of door in te spreken in mijn telefoonbeantwoorder. Ik probeer binnen een week contact met u op te nemen. In het eerste telefoongesprek vraag ik u kort iets uit te leggen over uw klachten en uw hulpvraag zodat ik kan inschatten of u bij mij bij het juiste adres bent of beter elders geholpen kunt worden. Wanneer ik inschat dat u bij mij of binnen Florentius GGZ de juiste hulp zou kunnen krijgen, komt u in de meeste gevallen op mijn wachtlijst terecht. Zodra u aan de beurt bent nodig ik u uit voor 2 intakesessies. Ik zal bij aanmelding aan de telefoon met u doorspreken welk deel van de kosten door uw verzekering worden gedekt en of u een eigen bijdrage heeft. Om de kosten (deels) vergoed te krijgen is een verwijsbrief van de huisarts nodig op het moment dat u start met de intake. Er wordt een electronisch patientendossier voor u geopend.

Intake:

De intake bestaat uit 1 of 2 sessies met als doel uw klachten, hulpvraag en doelstellingen van de therapie in kaart te brengen. Daarbij probeer ik ook een plaatje te krijgen van wie u bent als persoon en een hypothese op te stellen waarom u last heeft van uw klachten en hoe dit aangepakt kan worden met therapie. Er kunnen ook vragenlijsten worden afgenomen.

Behandelcontract:

De intakegegevens worden in een verslag opgenomen en hieruit volgt een behandelvoorstel. Indien u instemt met het voorstel, dan wordt dit schriftelijk ondertekend. Dit is verplicht gesteld door de overheid.

Behandelfase:

Na instemming met het behandelplan start de behandeling waarbij via wetenschappelijke methoden gewerkt wordt, de klachten worden aangepakt en de doelstellingen in acht worden genomen. Vaak wordt gestart met wekelijkse gesprekken of één maal in de 14 dagen, indien beide agenda's dit toelaten. Er kan gebruik gemaakt worden van digitale behandelmodules via internet.

Afsluiten:

Wanneer de behandeling goed verloopt, de klachten verminderen en de doelstellingen behaald worden, wordt afgebouwd. De frequentie van de sessies neemt af en soms wordt er een terugvalpreventiegesprek na ongeveer 6 tot 8 weken gepland. Wanneer de veranderingen in stand blijven wordt geëvalueerd en de behandeling wordt afgesloten. Tot een jaar na afsluiting kan de client bij een eventuele terugval meteen weer terug in behandeling worden genomen en komt de client niet terug op de wachtlijst. De huisarts (verwijzer) wordt na de intake en bij afsluiting van de behandeling middels een brief op de hoogte gesteld.